A képzésekről

I. Német Jogi Képzés (Fachkurs Deutsches Recht)

Időtartam:
Képzési idő: 2 szemeszter
A képzés minden páros év szeptemberében indul, legközelebb 2018 szeptemberében.

Oktatás:
- Német professzorok által tartott tömbösített előadások hétvégenként és heti szemináriumok a német polgári, büntető és közjog területén, Európa-jogi ismeretekkel kiegészítve.
- Nyelvi és szaknyelvi órák.

Résztvevők:
A képzés minden olyan hallgató és doktorandusz hallgató számára nyitott, aki érdeklődik a német és a közösségi jog iránt, valamint legalább középfokú nyelvismerettel rendelkezik.

Tandíj:
80.000 Ft/félév
Az első félévben az SZTE Tehetségpont tagjai akár 50% kedvezményben is részesülhetnek.

Oklevél:
Az SZTE ÁJTK, valamint a Potsdami Egyetem által kiállított bizonyítvány.
A német jogi képzés hallgatói graduális diplomájuk megszerzését követően szabadon jelentkezhetnek a német jogi és szakfordítói szakjogász/szaktanácsadó képzésre.

Nyereségek:
Felkészít német nyelvtudást igénylő szakmai gyakorlatra, illetve munkavállalásra.
Tudományos alapot ad egyetemi, illetve doktori iskolai összehasonlító jogi munkák elkészítéséhez.
Egy idegen jogrendszer megismerésén keresztül elősegíti saját jogrendszerünk megértését.

Képzési terv innen letölthető.

II. Német Jogi Szakfordítói Szakjogász/Szaktanácsadó képzés (posztgraduális hallgatók számára)

Információk ezen a linken olvashatók!
A kurzus a DAAD (Német Felsőoktatási Csereszolgálat) támogatásával valósul meg.