Prof. Dr. Badó Attila szerkesztésében, Karunk több kollégájának közreműködése mellett a napokon belül megjelenik a Springer kiadó gondozásában az az angol nyelvű tanulmánykötet, amely a tisztességes eljárás és a bírói függetlenség témájában több mint tíz angol nyelvű tanulmányt tartalmaz.

Fair Trial kötet, Badó Attila, Összehasonlító Jogi Intézet, Springer

Elméleti és gyakorló jogászok kutatásait összegző angol nyelvű tanulmánykötet jelent meg Badó Attila egyetemi tanár szerkesztésében, a Springer kiadó gondozásában. A szegedi Összehasonlító Jogi Intézet kutatási projektje keretében megszülető tanulmányok a bírói függetlenség és a tisztességes eljárás összefüggéseit vizsgálják összehasonlító módszerrel, hogy képet adjanak azokról a nemzetközi trendekről, melyek a bírói hatalom függetlenségét, és működésének mikéntjét a tisztességes eljárás követelménye szempontjából meghatározzák.

A kötet kapcsolatot mutat ki a jogtudomány, illetve azon szociológiai, kulturális és politikai tényezők között, melyek hatást gyakorolhatnak a törvényhozásra, a fair eljárást biztosító jogokra, illetve a bírói hatalmi ág egészére. Számos témakört lefedve nyújt betekintést a tisztességes eljárás koncepciójába a különböző jogrendszerekben.

A tanulmánykötet átfogó képet ad arról, hogy miként manifesztálódnak a tisztességes eljáráshoz kapcsolódó elemek. Ahogy a múlt század folyamán megerősödött a független bírói hatalom koncepciója, egyre gyakrabban merült fel a tisztességes eljárás követelménye a nemzetközi egyezményekben, illetve nemzeti alkotmányokban, mintegy összefoglaló elvét adva azoknak az elemeknek, melyek korábban a bírói hatalmi ágat érintő alkotmányos alapelvek voltak. Általánossága és nemzetközi jellege ellenére az elv értelmezése és alkalmazása jelentősen eltér az egyes jogi kultúrákban. A könyv arra az alapvetésre épül, hogy a tisztességes eljárás elve releváns a bíróságok szervezeti felépítése, a bírák kiválasztása, illetve a hatalmi ágak egymás közti kapcsolata szempontjából is.

Tartalom:

Előszó: Badó Attila

A szerzők életrajzai

Fleck Zoltán: Összehasonlító elemzés a bírói hatalomról, szervezeti kérdésekről, illetve a bíróságok igazgatásáról

Badó Attila: A bírák „fair” kiválasztása a modern demokráciákban

Badó Attila – Szarvas Kata: „Ahogy a szerencse mondja...” Tisztességes eljárás a bírói ügyelosztás kapcsán.

Samantha Cheesman: Összehasonlító áttekintés a tisztességes eljárás követelményeiről az állambiztonság tekintetében

Sulyok Márton: Összehasonlító elemzés az Európán kívüli államok tisztességes eljárást biztosító elemeinek múltjáról, jelenéről és jövőjéről

Bóka János: „A túl későn jött igazság igazságtalanság” Összehasonlító elemzés a per ésszerű(tlen) időben történő befejezéséről

Bencze Mátyás: A bizonyítékok szabad értékelésének elve a tisztességes eljárás tükrében

Navratil Szonja: Összehasonlító elemzés a bíróságok nyilvánosságáról

Mezei Péter: „Kétszer ugyanazért nem.” Védelem a kétszeres értékelés ellen: Összehasonlító elemzés a „ne bis in idem” elv eredetéről, történelmi fejlődéséről és modern alkalmazásáról.

Sulyok Tamás – Sulyok Márton: Út az oázishoz. A védelemhez való jog, mint a tisztességes eljárás elvének alapvető eleme.