2016. január 22-én a szabadkai Viktor Percic Galériában került sor Heka László új, horvát nyelvű könyvének bemutatójára: „A Szeged és Szabadka szabad királyi városok dalmatáinak története” címmel.

 

A könyv egy kevésbé ismert kutatott etnikai csoportról szól, amely hajdanán Szeged nép-nemzetének egyike volt, ugyanis a város közigazgatása a 18. században nemzeti alapon szerveződött. Magyarok mellett szerbek, németek és dalmaták választottak képviselőket a városi magisztrátusba. Ez az állapot a század közepéig tartott, amikor nemzeti villongások hatására Mária Terézia be nem szüntette.

A dalmaták nagyon fontos szerepet töltöttek be Szeged gazdasági és kulturális életében. Olyan neves személyek leszármazottai, mint Dugonics András, Vedres István, Siskovics vagy Bajalics családok köthetők ehhez az etnikumhoz, amely ma bunyevác népnéven közismert.

Ezen közösség történetével foglalkozik intézetünk docense, Heka László. A témakörben eddig egy magyar, két horvát és egy horvát-magyar vegyes nyelvű kötetet publikált. Ezek közül egyiket a horvát kulturális minisztérium támogatásával, egyet pedig a magyar minisztérium támogatásával. A könyv bemutatóján az intézet vezető, Prof. Dr. Badó Attila méltatta a művet és alkotóját. Intézetünk vezetője mellett a könyv hiánypótló szerepét emelte ki Tomislav Žigmanov a Vajdasági Horvátok Kulturális Intézetének igazgatója, a Vajdasági Horvátok Demokratikus Szövetsége párt elnöke, aki a könyv társkiadójának képviseletében volt jelen.

A munka nem csak Intézetünk számára fontos és kiemelkedő. Jelentőségét jelzi, hogy a könyvbemutató teltház előtt zajlott, amelyre a fent említettek mellett ellátogatott Velimir Pleša a Horvát Köztársaság szerbiai főkonzula, és riportot készített a horvát állami televízió a világszerte sugárzott külhoni horvátoknak szánt műsorban.