COMPARATIVE LAW WORKING PAPERS


KÖSZÖNTŐ


Az Összehasonlító Jogi Intézet 2017 őszén útjára bocsátja Comparative Law Working Papers elnevezéssel elektronikus folyóiratát, amely az ún. working papers műfajba tartozik. A folyóirat célja, hogy gyűjtsön, rendszerezzen és elektronikus formában közre adjon minden olyan műhelytanulmányt, amelyek végső készültségi fokukat még nem érték el, ugyanakkor szerzőik szeretnék a kutatás haladási irányát és aktuális állását szélesebb publikummal is megismertetni, terjedelmi korlátok nélkül.

A Comparative Law Working Papers írásra bátorít és várja mindazon alkotó kedvű kutatók és szerzők születőfélben lévő munkáit, akik szeretnék a folyóirat által nyújtott előnyöket kihasználni.

A műhelytanulmányokat rövid, (5-8 soros) összefoglalóval együtt kérjük eljuttatni a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. , Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. és a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. e-mail címek valamelyikére.

Kiadja:

Összehasonlító Jogi és Jogelméleti Intézet
Állam- és Jogtudományi Kar
Szegedi Tudományegyetem
6721 Szeged, Bocskai utca 10-12.

Felelős kiadó: Prof. Dr. Badó Attila, intézetvezető egyetemi tanár

Felelős szerkesztők: Badó Attila, Mezei Péter, Samantha Cheesman és Harkai István

Szerkesztőbizottság: Badó Attila, Bencze Mátyás, Mezei Péter, Nagy Tamás, Samantha Cheesman, Harkai István

ISSN 2560-1911
Volume 1. No. 1. 2017:

Paul F. Campos (Ford.: Ormándi Kristóf, Phd hallgató, SZTE ÁJTK): Világi fundamentalizmus

Harkai István: A nemzetközi jog és a nagyhatalmi érdekek összecsapása Nyugat-Szaharában

Boaz Oyoo Were: Judicial independence as a contemporary challange: Perspectives from Kenya

Hallgatói tanulmányok:

Zsurzsa Zsolt: A bírák kiválasztásának összehasonlító elemzése


Volume 2. No. 1. 2018 - Hallgatói különszám:

Monostori Zsolt: A laikus bíráskodás összehasonlító vizsgálata

Nagy Botond: A bírák kiválasztásának összehasonlító vizsgálata

Salgó Nóra: A bírói függetlenség összehasonlító megközelítésben

Kálmán Viktória: Néprészvétel az igazságszolgáltatásban

Baya Amouri: La Cour Constitutionnelle Tunisienne

Nemes Nikolett: Az ügyészség helye az igazságzsolgáltatási rendszerben

Ancsa-Molnár Regina: A magyar jogi oktatás tantárgyai 1905-től napjainkig - Egy ideális hallgatói tanrend körvonalazása

Csirik Csilla: Jogászképzés és jogászi professziók Angliában

Tokár Laura Gréta: Jogászképzés és jogászi professzió Németországban

Visenyei Violetta: A jogászképzés és a jogászi professziók Magyarországon

Aslı Alkış: Introduction to European Data Protection Directive No. 95/6/EC

 

Volume 2. No. 2. 2018

Aslı Alkış: The legal framework and guidance on data protection under the European Data Protection Directive No. 95/46/EC

Nazmul Haque Tonmoy: The Paradigm of Judicial Independence in Common Law Countries and its Limitation in Developing Countries

Amjad Ashraf: The gold mine is hidden in the implement of effective competition law in Pakistan

Ormándi Kristóf: A honvédelem és a jog egyes kérdései a populáris kultúra szemszögéből

Hettinger Sándor: A vegyes jogrendszerek jellegadó vonásai Skócia, Dél-Afrika, Québec-tartomány és Louisiana állam példáján keresztül

Aslı Alkış: The new legal framework and a guide to the General Data Protection Regulation (GDPR) (2016/679)

Aslı Alkış: Introductory Guide to the General Data Protection Regulation (GDPR) (2016/679)

Nazmul Haque Tonmoy: How effective WTO in practice? What is its core activities and contribution to the development of international trade?


Volume 2. No. 3. 2018

Badó Attila-Lőrinczi János-Patyi Zsófia: A magyar joghallgatók preferenciáinak empirikus vizsgálata. Előzetes eredmények

Badó Attila - Feleky Gábor - Patyi Zsófia: A joghallgatók helyi önkormányzatokkal kapcsolatos jogtudat vizsgálatának táblázatos eredményei

Nazmul Haque Tonmoy: The absence of effective and enforceable competition policy in Bangladesh is a major obstruction of its rapidly growing economy, the political will to impelemt comptetion law is very limited, undermining the interest of consumers

Beya Amouri: Tunisian Judicial System: A Continuous Progress toward the Judicial Independence

Baranyi Emese Zsuzsanna: A saría alkalmazása a családjog területén az Egyesült Királyságban


Volume 3. No. 1. 2019

Nagy Botond: A bírák kiválasztásának összehasonlító vizsgálata

Nemes Nikolett: Az ügyészi függetlenség összehasonlító vizsgálata

Salgó Nóra: A bírói függetlenség összehasonlító megközelítésben

Hettinger Sándor: Könyvismertetés az összehasonlító jogi nyelvészet témaköréből Heikki E. S. Mattila: Comparativel Legal Linguistics (Összehasonlító jogi nyelvészet) c. művéről

Hettinger Sándor: A jogi nyelvészet és a jogi fordítás kapcsolatában. Könyvismertetés Susan Sarcevic: New Approach to Legal Translation (A jogi fordítás új megközelítése) c. monográfiájáról

Bedrettin Gürcan: Various Dimensions and Aspects of the Legal Problems of the Blockchain Technology

Miriyeva Narmin: Literature Reivew of Electronic Commerce Security and it's Regulation

Hettinger Sándor: A magyar jogász-nyelvész képzés létjogosultsága: versenyképesség az Európai Unió intézményeinél

Hettinger Sándor: A többnyelvűség gyakorlati megvalósulása az Európai Unió jogalkotásában és jogalkalmazásában

Hettinger Sándor: A többnyelvűség értelmezési irányai az Európai Unió jogában


Volume 3. No. 2. 2019
Introductory Guide to the General Data Protection Regulation (GDPR) (2016/679)