Oktatóink elektronikusan elérhető publikációi, segédanyagai


Oktatóink széles körben végeznek tudományos kutatásokat az összehasonlító jogtan, jogszociológia, jogbölcselet, összehasonlító szerzői jog terén. Az elektronikusan már elérhető publikációkat e helyütt is közzé tesszük a könnyen fellelhetőség érdekében.

 

Prof. Dr. Badó Attila intézetvezető egyetemi tanár:

Vegyes jogrendszerek

 

Dr. Mezei Péter Ph.D. Habil. egyetemi docens, intézetvezető:

 

Dr. Heka László Ph.D. Habil. egyetemi docens:

 

Dr. Nagy Zsolt Ph.D. egyetemi docens:

Globalizáció
Jogászi etika

 

Dr. Nagy Tamás Ph.D. egyetemi docens:

 

dr. Almási Ibolya mesteroktató:

 

dr. Patyi Zsófia tudományos segédmunkatárs:

 

dr. Harkai István doktorandusz: