A jogrendszerek világa


Társadalomtudományi alapismeretek

 

Összehasonlító jogtan

Összehasonlító jogtan gyakorlat:


Bevezetés a jogrendszerek világába

Fakultatív kollégiumok

Délszláv államok jogfejlődésének összehasonlító vizsgálata
Vallási és politikai konfliktusok a délszláv térségben
A balkáni országok jogrendszerének összehasonlítása
A horvát és magyar jogfejlődés összehasonlítása
Iszlám jog
A zsidó jogrendszer alapjai
A szláv államok joga
Szabad felhasználás a szerzői jogban
Írásszakértői ismeretek I-II.
Grafológia I. (rajzismeret)
Grafológia II. (írásismeret)
Az Európai Parlament akcióban
A szláv népek alkotmányainak és jogrendszereinek összehasonlítása
Vallási jogrendszerek (egyházjog, zsidójog és iszlám jog összehasonlítása)
A jugoszláv utódállamok szociális joga
A délszláv államok munkajogi szabályozásának összehasonlító vizsgálata
A szláv népek joga

Évfolyam- és szakdolgozati témák
Prof. Dr. Badó Attila - A laikus bíráskodás
Prof. Dr. Badó Attila - Az angolszász jogrendszerek összehasonlító vizsgálata
Dr. Mezei Péter - A kínai jogrendszer változásai 1976-tól
Dr. Mezei Péter - Az afrikai jogrendszerek fejlődése
Dr. Mezei Péter - Modern alkotmányok összehasonlító vizsgálata
Dr. Mezei Péter - Szabad felhasználás a szerzői jogban
dr. Bóka János - A szerződési jog egyes elemeinek összehasonlító vizsgálata
dr. Bóka János - A modern kínai jog egyes elemeinek leíró és összehasonlító vizsgálata
Dr. Heka László - Horvátország választójogi törvénye a gyakorlatban
Dr. Heka László - Szerbia választójogi törvénye a gyakorlatban
Dr. Heka László - Szlovénia választójogi törvénye a gyakorlatban
Dr. Heka László - Macedónia választójogi törvénye a gyakorlatban
Dr. Heka László - Bosznia-Hercegovina választójogi törvénye a gyakorlatban
Dr. Heka László - A délszláv államok választási törvényeinek összehasonlítása
Dr. Heka László - A nemzeti parlamentek és az európai integráció a délszláv államokban
Dr. Heka László - A horvát köztársasági elnök alkotmányos jogkörei a nemzetközi jogösszehasonlítás tükrében
Dr. Heka László - A szerb köztársasági elnök alkotmányos jogkörei a nemzetközi jogösszehasonlítás tükrében
Dr. Heka László - A szlovén köztársasági elnök alkotmányos jogkörei a nemzetközi jogösszehasonlítás tükrében
Dr. Heka László - A boszniai köztársasági elnök alkotmányos jogkörei a nemzetközi jogösszehasonlítás tükrében
Dr. Heka László - A macedón köztársasági elnök alkotmányos jogkörei a nemzetközi jogösszehasonlítás tükrében
Dr. Heka László - Az Alkotmánybíróság szervezetének és hatáskörének összehasonlítása a délszláv államokban
Dr. Heka László - Az állampolgári jogok országgyűlési biztosai
Dr. Heka László - A mentelmi jog és az összeférhetetlenség a délszláv államok parlamentjeiben
Dr. Heka László - Az ügyészség szervezete és hatásköre a délszláv államokban
Dr. Heka László - A bírói függetlenség a délszláv államokban
Dr. Heka László - Jugoszlávia alkotmányfejlődésének összehasonlító elemzése
Dr. Heka László - A déli szláv országok jogrendszereinek fejlődése a rendszerváltás után
Dr. Heka László - Horvátország és Szerbia jogfejlődése
Dr. Heka László - A délszláv államok hatályos alkotmányainak összehasonlítása
Dr. Heka László - A saria jog szerinti öröklés
Dr. Heka László - Az iszlám jog alkalmazása a Balkánon
Dr. Heka László - A saria jog szerinti bírósági eljárás
Dr. Heka László - A fatva intézménye és a mufti szolgálata a saria jogban